Ralf Runonen

Kommodor

050 351 7675

Bernt Martin

Vice Kommodor

046 850 9394

Emma Svenns

Sekreterare

050 346 1418

Stefan Tuuvas

Skattmästare

050 553 2346

Jens Ahlskog

Ledamot

050 570 2831

Karl-Georg Revahl

Ledamot

040 016 7187

Maria Svenns

Ledamot

050 302 3823

Jonas Överholm

Ledamot

044 721 8422

Johan Dahlgren

Suppleant

050 338 2003

Jenna West

Suppleant

050 338 8912