Redan klubbens första verksamhetsår färdigställde man en karta över Malax inre skärgård, där farleder och remmare utmärktes.
Detta arbete kom att fortsätta i flera år framåt och idag finns Malax inre skärgård med på de flesta sjökort, både pappers och den som är ansluten till något dataprogram.
En central och årlig verksamhet inom klubben är remmarutläggningen.
Malax Kommun bekostade från början remmarna medan det var klubbmedlemmarna indelade i olika remmargrupper som såg till att remmarna kommer ut på våren och att de är rätt placerade. Numera är det klubben som inhandlar de behövliga remmarna med bidrag från kommunen och samfälligheterna, ibland också andra sponsorer.

I den yttre skärgården, vid Storskär och Malax Kallan, tas remmarna upp till vintern. Annars är risken mycket överhängande att isen far iväg med dem på våren.
I den inre skärgården får remmarna frysa fast och i de flesta fall är de på rätt plats också på våren.
Deras placering kontolleras dock av respektive remmargrupp.

Remmarna är Malax Navigationsklubbs egendom och bör omedelbart lämnas till fiskbryggan eller till de utplacerade punkterna i åminne. De flesta remmarna har ett inbränt kännetecken MNK.
Det är allas skyldighet att ta tillvara alla remmare oberoende om den/de ligger under grannens villa/brygga eller drivandes i vattnet.
Även skadade/söndriga remmare skall hämtas till åminne.De blir reparerade på talkokvällen i maj månad. Kostnader för remmarna är i medeltal i dagsläget ca. 80 € /remmare.

Tack på förhand!

Frågor eller problem kontakta remmarmästare Pontus Fredman på telnr. 050 434 5295

Det bör påpekas att medvetet förstörande eller flyttande av remmare är en straffbar handling.