För att bli medlem i Malax Navigationsklubb rf bör man ha avlagt skepparexamen och varit bosatt i primärkommunen Malax fem år innan medlemskapet i klubben är möjlig, i annat fall kan man söka som stödjande medlem om man har skepparexamen.
Efter att man varit stödjande medlem i fem år kan man ansöka om att bli ordinarie medlem, förutsatt att man är bosatt i Malax.

Styrelsen kan bevilja medlemskap i ovanstående meningar.

I vissa undantagsfall kan man söka om medlemskap till Malax Navigationsklubb rf :

- Om man är född/uppvuxen i primärkommunen Malax, men utflyttad. För att kunna söka skall man ha namnunderskrift på ansökan av 2 st. aktiva medlemmar varav ej styrelsemedlemmar underskrift godkänns, ej heller familjemedlemmar/nära släkting godkänns.

Uppfyller man dessa krav, kan man bli stödjande medlem i klubben med vissa undantag:

- Man har ingen rösträtt

- Man kan använda klubbstugan vid Storskär förutsatt att ingen ordinarie medlem använder stugan när man besöker Storskär. I så fall ska man komma överens med den ordinarie medlemmen huruvida övernattning är möjligt för tillfället. Ordinarie medlem har förtur.

- Stödjande medlem betalar 30 €/år i medlemsavgift, 30 € första året + inskrivningsavgift 10 €.

- Ansökan om att bli stödjande medlem skall avgöras på ett årsmöte av klubbens tillkallade medlemmar. Vid detta tillfälle skall man själva närvara annars förkastas ansökan.

I dags läge har klubben 256 medlemmar.

Medlemsavgift 15 €

Inskrivningsavgift 10 €

Varje år har klubben verksamheter.

Bla. Städtalko både vid remmarstugan och Storskär, vårträffis, besiktning av båtar o brandsläckare, Lillarally, Stora rally, årsmöte och navigationsjulfest.

Mera information om datum,tid och plats kommer i ett senare tillfälle under evenemang och nyheter.

Här kan du läsa klubbens Registerbeskrivning.

Årsmötesprotokoll:

Årsmöte 17.11.2018

Årsmöte 23.11.2019

Årsmöte 24.11.2020

Årsmöte 20.11.2021

Årsmöte 19.11.2022

Kontaktpersoner
Kommodor:
Ralf Runonen
050 351 7675
Kassör:
Stefan Tuuvas
050 553 2346
Byggansvarig:
Mathias Björkell
050 587 9805
Ove Lindberg
050 573 3701
Jens Ahlskog
050 570 2831
Johan Björkell
050 566 3179
Remmarmästare:
Pontus Fredman
050 434 5295
Båtbesiktare:
Patrik Brolund
Pontus Fredman
Jim Storfors
Jonas Överholm
Hamn o. bevakning:
Filip Norrgård
Ralf Runonen
Jonas Överholm