Klubben hyr gärna ut stugan på storskär till er men med vissa fodringar. Bokningar sköter klubbens kommodor.

Den som bokar Storskärstugan uppger antal personer och antalet övernattningar samt ansvarar därmed över inbetalningen av gruppens hyra. Inbetalning sker till klubbens konto på AKTIA eller Andelsbanken dit Ni betalat medlemsavgiften. Som meddelande skriv "Storskär + datum för vistelsen"

Malaxbor icke medlemmar bör ha en medlem med sig under vistelsen i stugan.

Skolor, föreningar och klubbar kan hyra stugan med klubbens tillåtelse om man i god tid tar kontakt med klubbens kommodor.

Tillgängligt när man hyr stugan:

Bastumöjligheter.
Klubben har en roddbåt som man kan fiska med. Till den finns också en snurra som är inlåst i vedboden. Man bör iaktta att man ska ha med sig eget bränsle (2t bensin). Fiskenät ska man medha själv för att kunna fiska. Var och en sköter om gällande fiske avgifter på vattnen runt Storskär.

God fiskelycka!

Klubbstugeregler.

Vilka bör iaktas av alla besökare.

 1. Om skador eller söndriga föremål märks vid ankomsten meddela så fort som möjligt per telefon till någon styrelsemedlem.
 2. Stör inte övriga gäster.
 3. Håll ljudvolymen nere, t.ex. radio.
 4. Tänk på att renlighet skapar trivsel, m.a.o. diska och städa upp efter dig.
 5. Sopor och ej brännbart skräp tas med vid hemfärden.
 6. Tänk på att Storskär har en känslig natur, plocka inte blommor och andra växter på skäret.
 7. Som värdig SKEPPARE lägger vi till, m.a.o. inget extra svall som kan förorsaka skada på annan båt.
 8. FÖRE AVGÅNG: Kontrollera att gas finns och att ved är inburen. Stäng fönstren.
 9. Betala din vistelse till någon av klubbens bank konton!
  Samma konton dit medlemsavgiftena betalas, märk (Storskärs hyra)
  Klubbmedlemmar 5 €/pers./natt, Malaxbor och Övriga 10 €/pers./natt (pengarna går till löpande kostnader såsom gas o.dyl.
 10. RESPEKTERA grannar och övriga besökare!
 11. Lås dörrarna före avfärd!

 12. Tack för besöket och välkommen åter!

Kontaktpersoner
Kommodor:
Ralf Runonen
050 351 7675
Kassör:
Stefan Tuuvas
050 553 2346
Byggansvarig:
Mathias Björkell
050 587 9805
Ove Lindberg
050 573 3701
Jens Ahlskog
050 570 2831
Johan Björkell
050 566 3179