Remmargrupper


- Kontroll av remmare bör ske genast på våren med uppföljning under sommaren och hösten.
- Nya remmaren tas från remmarhuset.
- Skadade remmare föres tillbaka till remmarhuset.
- Remmare som klubben sköter om får ej användas till privata hamnar eller farleder.
- Dragaren sammankallar gruppen vid genomgång av eget område.
- Karta över olika remmarområden finns i remmarstugan.
- Remmaransvarig: Pontus Fredman telnr. 050 434 5295
Remmarområde Dragare Medlemmar i gruppen
1. Ådro 1. Jan-Fredrik Svenns 1. Kaj Fredman
2. Svartihålet Svartöfjärden 2. Ulf Engblom 2. Thomas Sjöstrand, Leif Österroos, Stid-Johan Åstrand, Patrik Öhman
3. Mellanströmmen 3. Patrik Högfors 3. Rauno Matintupa, Kaj Mitts, Kenneth Högfors
4. Tomsäcken söderut 4. Martin Grönros 4. Per-Erik Sved, Stefan Svenns, Bertel Stormblad, Anders Melin, Tony Grönros, Tina Grönros
5. Tomsäcken norrut 5. Kjell Norrgård 5. Sören Norrgård, Ulf Ekholm, Sven-Erik Blomster, Mikael Herrgård
6. Sillgrundsfarled 6. Kjell Svenns 6. Mårten Back, Hans Söderback, Ralf Hägen, Jan-Ole Sandberg
7. Kobbsjön 7. Jan-Roger Damsten 7. Börje Hyden, Håkan Jäntti
8. Stenskär runt 8. André Back 8.
9. Högskär runt 9. Ralf Runonen 9. Edvin Herrgård
10. Fatisjön 10. Roger Mäntylä 10. Andreas Strömfors,Patrik Wingren, Bill Rönnlund, Matias Sund
11. Gropen 11. Peter Sebbas 11. Peter Nyfors, Christer Hemming, Stig Lönnvik, Bertel Flemming, Ingmar Sjöblad
12. Kutskinnsören Trutskär 12. Stefan Tuuvas 12. Hans Köping, Karl-Erik Strömfors, Krister Kronkvist, Ben Wentjärvi, Kjell Westerholm
13. Nordishålet 13. Johan Söderback 13. Kristian Hemming
14. Bergöfjärden 14. Karl-Georg Revahl 14. Leif Ståhl, Edvin Herrgård
15. Inloppet till Söderskärssjön Söderskärssjön 15. Linus Majors 15. Anders Majors, Kent Norrman
16. Sidlandet 16. Mats Back 16. Bo Storfors, Tom Storfors
17. Kallan 17. Peter Orre 17. Martin Talvitie, Stefan Orre, Alf-Håkan Brännudd
18. Storskär 18. Första och sista talkogruppen sköter dessa remmarevarje år