Välkommen till Malax Navigationsklubb r.f

E-mail:: info@malaxnavigationsklubb.fi


Håll koll på isläget i Malax skärgård.
Se en översiktskarta över strömställen.

Is läget i Malax

Våra Sponsorer


Aktia
Andelsbanken
Lokalförsäkringen
Botnia Marin
Över- Yttermalax Gemensamma Skifteslag